•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: "Wykonanie robót budowlanych w części pomieszczeń biurowych w budynku biurowym przy: ul. 3 Maja 48 w Bielawie" CPV: 45000000-7, 45111000-8, 45262500-6, 45410000-4, 45442100-8, 5432110-8, 45331100-7, 45311000-0.

Ogłoszenie o przetargu - PDF

Specyfikacjia:
część 1 - PDF
część 2 - PDF
część 3 - PDF
część 4 - PDF
część 5 - PDF
część 6 - PDF
część 7 - PDF
część 8 - PDF
część 9 - PDF

Przedmiar robót - PDF