•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zarządzenie Nr 228/19 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA - lokal niemieszkalny (użytkowy) o powierzchni 929,35m2 przy ul. 1 Maja 34 w Bielawie - pobierz
Zarządzenie Nr 219/19 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA - lokal niemieszkalny (użytkowy) o powierzchni 114,46m2 przy ul. 3 Maja 23 w Bielawie - pobierz
Zarządzenie Nr 227/19 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA - lokal niemieszkalny (użytkowy) o powierzchni 10,62m2 przy ul. Piastowskiej 60B w Bielawie - pobierz

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Waryńskiego 33 w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie wykonania: "Wymiany drzwi wejściowych do budynku przy ul. Waryńskiego nr 33 w Bielawie" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Waryńskiego nr 33

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.08.2019 r. do godz. 9:00

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. przypomina,że zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 180 ze zm. ) art. 7 ust. 11 w przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma jakiekolwiek zadłużenie za zajmowany lokal mieszkalny, w drodze decyzji administracyjnej wstrzymuje się jego wypłatę do czasu uregulowania zaległości.

W przypadku gdy zaległość nie zostanie uregulowana w ciągu 3 miesięcy, decyzja wygasa. Jeżeli natomiast należność uregulowano w/w terminie dodatek zostanie wypłacony za okres, w którym wypłatę wstrzymano.