•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Zarządzenie Nr 132/19 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA - lokal niemieszkalny (użytkowy) o powierzchni 40,34 m przy ul. Piastowskiej 2-2a w Bielawie - pobierz

Zarządzenie Nr 133/19 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA - lokal niemieszkalny (użytkowy) o powierzchni 929,35 m przy ul. 1 Maja 34 w Bielawie - pobierz