•  
  •  
  •  
  •  
  •  
W dniu 4 sierpnia 2014 roku w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. odbyło się kolejne spotkanie Platformy Współpracy na Rzecz Wspólnot Mieszkaniowych. Tematem spotkania był problem zagospodarowania terenów wokół budynków. Mieszkańcy podzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami w tym temacie.
Zaproponowano aby problem zagospodarowania terenów był przedmiotem najbliższych zebrań rocznych w celu omówienia ewentualnych potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowania realizacji.

Poruszono również kwestię praw i obowiązków właścicieli lokali. Dla przypomnienia do podstawowych obowiązków właścicieli lokali wyodrębnionych ustawa zalicza, obok konieczności ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem własnego lokalu, uczestniczenie w kosztach zarządu nieruchomością wspólną obejmującą grunt, na którym wzniesiono budynek oraz części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. 

Właścicielom lokali, oprócz praw i obowiązków związanych z utrzymaniem własności i zarządem nieruchomością wspólną przysługują określone uprawnienia związane z funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej. Należy do nich prawo do podejmowania decyzji we wszystkich kwestiach dotyczących nieruchomości wspólnej przekraczających zwykły zarząd.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za zaangażowanie i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.