•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Dotyczy: postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych pt. "Wykonanie tynków elewacji - ściana od ulicy Ostroszowickiej i ściana szczytowa od ACE RICO przy ul. Ostroszowickiej nr 6 w Bielawie"
Więcej informacji w załączniku: Pobierz