•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi polegającej na: "Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku- zgodnie z projektem budowlanym" - POBIERZ

Protokół z otwarcia ofert z dnia 10.04.2019 - Załącznik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Załącznik